BYPYK

VISUEEL NOTULEREN

VISUEEL NOTULEREN

Visueel notuleren maakt van de saaie notulen die niemand leest een feest. Door gesproken woorden in beelden te vangen, kom je tot nieuwe inzichten. Andere verbanden worden zichtbaar. Visueel notuleren kun je daarom goed inzetten als gezamenlijk proces in een meeting. Zo kom je samen, tijdens de meeting, voor iedereen zichtbaar tot de kern.