BYPYK

DISCLAIMER

Gebruik van informatie en website

BYPYK streeft ernaar op deze website altijd juiste en complete informatie aan te bieden. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Daarnaast aanvaard BYPYK geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of het niet goed functioneren van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van BYPYK zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat BYPYK daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.